1. Amaç

Bu rehberin amacı Denizada Eğitim Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Belgesi başvurusu yapmak isteyen kişilerin, belgelendirme kapsamını ve şartlarını, ölçme ve değerlendirme sürecini, haklarını ve belge almaya hak kazanmaları halinde belge kullanımı ile alakalı sorumluluklarını inceleyebilmeleridir.

 1. Kapsam

Denizada Eğitim Belgelendirme gerçekleştirilen ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterlilik belgelendirme süreçlerini kapsar

 1. Sorumluluk

Tüm Denizada Eğitim Belgelendirme çalışanları bu rehberin uygulanmasından sorumludur.

 1. Terimler Ve Kısaltmalar

Müşteri: Belgelendirme için başvuran kişi

Aday: Başvurusu kabul edilen kişi

Başvurunun kabulü: Şahsen veya web sitesi üzerinden yapılan belgelendirme başvurularının alınması

Başvurunun onaylanması: İnceleme sonucunda belgelendirmeye engel bir durum olmadığına onay verilmesidir.

Başvurunun tamamlanması: Başvuru için gerekli tüm evrakların ıslak imzalı olarak, başvuru sahibi tarafından Merkez’e teslim edilmesidir

Belge: Kişinin bir Ulusal Yeterlilik şartlarını karşıladığının kanıtı olarak kullanım hakkını kazandığı Mesleki Yeterlilik Belgesi’dir.

Belgelendirme: Kişinin bir Ulusal Yeterlilik şartlarını karşıladığının kanıtı olarak adına Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmesidir

Belge geçerlilik süresi: Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili Ulusal Yeterlilik’ lerde belirlenen süre kadar, belgenin kullanım hakkının geçerli olacağı süredir.

Belgelendirilmiş kişi (belge sahibi): Belgelendirme süreci sonucunda yeterliliğini kanıtlamış ve Merkez’den adına düzenlenmiş belgeyi kullanım hakkı kazanmış adaydır.

İlk başvuru: Daha önce mesleki yeterlilik belgesine sahip olmamış olan aday için uygulanan belgelendirme sürecidir.

Birim tamamlama: Adayın, ilgili Ulusal Yeterlilik tarafından şart koşulan birim sınavlarından başarısız olduğu birim sınavlarını tekrarlama sürecidir

Merkez: Denizada Eğitim Belgelendirme Tic. Ltd. Şti sınav merkezidir.

Teorik sınav: Test yöntemleriyle, adayların mesleki bilgisini ve alt yapısını ölçme sınavıdır.
Performansa Dayalı Sınav: Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamalara benzer uygulamalar ile mesleki becerisini ölçme sınavıdır.

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

İlk Başvuru: Adayın ilgili Ulusal Yeterlilik ile alakalı Merkez’e daha önce herhangi bir başvurusunun olmaması durumunda yapılan başvuru.
Yeniden belgelendirme: Belge geçerlilik süresi dolan belge sahibinin belge kullanım hakkı süresini uzatmak için gerçekleştirilen süreçtir.

Sınav Tekrarı: Yapılan bir sınavın bütün birimlerinde başarısız olunma durumunda adayın yeniden sınava girmesi sürecidir

Birim Tamamlama: İlgili Ulusal Yeterliliğin bazı birimlerinden başarılı olup bazı birimlerinde başarısız olan kişinin, başarısız olduğu birimler için sınavına girme süreci.

 1. Belge Sorgulama

MYK’nın mesleki yeterlilik belgesi sorgulama sayfasına yönlendirerek yapılan sorgulamadır

 1. Başvuru Şartları

6.1 Denizada Eğitim Belgelendirme web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak veya merkezden şahsen başvurularak yapılır.

6.2 Denizada Eğitim Belgelendirme aşağıda yer alan mesleki yeterlilik programlarını başvuru yapılır.başvuru sahibinin, her bir başvuruda yalnız bir yeterlilikten başvuruda bulunma hakkı vardır.

 • 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3)
 • 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICIS (SEVİYE 3)
 • 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI(SEVİYE 3)
 • 11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİ(SEVİYE 3)
 • 12UY0048-3 DUVARCI (SEVİYE 3)
 • 12UY0056-3 İSKELE KURULUM ELEMANI(SEVİYE 3)
 • 12UY0253-3 İNŞAAT BOYACISI(SEVİYE 3)
 • 12UY0057-3 ISI YALITIMCISI(SEVİYE 3)
 • 12UY0051-3 SERAMİK KARO KAPLAMACISI (SEVİYE 3)
 • 11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3)
 • 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3)

 

6.3 Başvuru formunda ilk belgelendirme, belge yenileme, tekrar başvuru ve birim ekleme olmak üzere başvuru tipi seçenekleri vardır.

 • İlk kez belge talebinde bulunacak kişi, İlk belgelendirme;
 • Belge geçerlilik süresi dolan belge sahibi kişi, Belge Yenileme,
 • Yapılan bir sınavın bütün birimlerinde başarısız olmuş kişi, Tekrar başvuru
 • Yeterliliğin bazı birimlerinden başarılı olmuş kişi, diğer birimlerin sınavına girmek için Birim ekleme başvurusu hakkına sahiptir.

6.4 Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin, engel durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu belirtme hakkı vardır. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmesi durumunda, Denizada Eğitim Belgelendirme tarafından başvuru sahibine gerekli açıklama yapılır.

6.5 Başvuru sahibi, Denizada Eğitim Belgelendirme prosedürleri ile belirlenmiş ve bu kılavuzda geçen belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine, belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ve hak kazanması halinde Belge logo Kullanım Sözleşmesi’ni imzalayacağına, gizli sınav materyallerini ifşa etmemeye ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya dair yazılı beyanda bulunacaktır

 1. Başvurunun Kabulü

7.1 Başvurunuz Denizada Eğitim Belgelendirme tarafından, aşağıdakiler açısından değerlendirilerek, uygun olması durumunda Aday No verilir.

 • Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen ön şartlar,
  · Prosedürle belirlenmiş Denizada Eğitim Belgelendirme şartları,
  · Denizada Eğitim Belgelendirme imkânlarının başvuru tercihlerini karşılayabilirliği,
  · Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin durumlarının, ilgili Ulusal Yeterlilik’ e göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği ve özel ihtiyaçların Denizada Eğitim Belgelendirme imkânları dâhilinde karşılanıp karşılanamayacağı.

7.2 Başvurunun onaylanması için ilgili Ulusal Yeterliliğin Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı’ nda belirtilmeyen hiçbir ön şart aranmaz.

7.3 Başvurusu onaylanmayan başvuru sahibine, sebebi bildirilir; ihtiyaç hissettiği tüm açıklamalar yapılır. Kişi şartların değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

7.4 Onayın ardından, Başvuru Formu’ nda belirttiğiniz iletişim adreslerinden ulaşılarak başvuru sahibine bilgi verilir.

 1. Başvurunun Tamamlanması

8.1 Başvurunun tamamlanabilmesi için (başvuru sahibinin sınav planlarına dahil edilebilmesi için) tarafınızdan imzalanmış Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki evraklar istenir.
• Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya ATM makbuzu
• Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)
• Başvuru sahibinin, belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına, gizli sınav materyallerini ifşa etmeme ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya ilişkin “Belge logo Kullanım Sözleşmesi”ni imzalayacağına dair yazılı beyan (Başvuru Formu’ nda mevcuttur)
• Sınav ücreti iadesi isteyen aday sınavlardan en geç 5 gün önce Denizada Eğitim Belgelendirme’ ye yazılı bildirim yapmalıdır.

8.2 İşverenleri tarafından sınav başvuruları yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca Denizada Eğitim Belgelendirme iletmesi ile de başvuru tamamlanabilir.

8.3 Başvuru sahibi tarafından başvuru evrakları tamamlandığında, başvuru sahibi, ‘aday’ olarak sınav planlarına dahil edilir

8.4 Belgelendirme başvurusu tamamlanan aday, sınav planları ile birlikte MYK ‘dan onay beklenir.

 1. Ücretlendirme Şartları ve Hakları

9.1 İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için sınav, belge ve gözetim ücretleri ve olası indirim oranları yıllık olarak, Denizada Eğitim Belgelendirme genel müdürü tarafından belirlenir ve www.denizadabelgelendirme.com web sayfasından ilan edilir.

9.2 Sınav ve belge ücretleri, aday başvuru formunda belirtilen ve www.denizadabelgelendirme.com adresinde ilan edilen banka hesap numaralarına yatırılır. Başvuru yapılacak belgelendirme ücretinin bankaya ödenmesi, eğer bireysel olarak yapılacak ise, adayın ödeme açıklaması kısmında ilgili ulusal yeterlilik adı, TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan sınav başvurularında ise, işverenin ilave olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi Denizada Eğitim Belgelendirme ulaştırması gerekir

9.3 Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte, önceden bildirmeksizin ve mazeretsiz olarak sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Sınav ücreti iade edilmez.

9.4 Daha önceki düzenlenmiş olan sınavlardan başarısız olan adayların, başvurusu kapsamındaki başarısız olduğu sınavlara en fazla bir yıl içerisinde ve iki kez ücretsiz olarak katılma hakkı vardır. İlk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş veya aday üst üste üç sınavdan da başarısız olmuş ise, yeniden sınav ücreti talep edilir.

9.5 Belgesi iptal edilen kişilerin yeni başvurularında, www.denizadabelgelendirme.com web sayfasında ilk belgelendirme için yayınlanan sınav ve belge ücretleri geçerlidir.

9.6 Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması veya belgenin yıpranması durumunda, belgenin yenilenmesi için , www.denizadabelgelendirme.com web sayfasında yayınlanan belge ücreti talep edilir.

9.7 Daha önce hile ve kopya teşebbüsü sebebi ile sınavı sonlandırılmış kişinin, ücretsiz sınav hakkı veya indirim hakkı yoktur.

10. Sınav Şartları ve Hakları

10.1. Hangi sınavlara alınacağınız aşağıdaki şartlara göre belirlenir.

 

Birim Kodu

Yeterlilik
Adı Zorunlu /Seçmeli
11UY0012-3 Betonarme demircisi A1-T1 ZORUNLU
11UY0012-3 Betonarme demircisi A2-T1 ZORUNLU
11UY0012-3 Betonarme demircisi A2-T2 ZORUNLU
11UY0012-3 Betonarme demircisi A1-P1 ZORUNLU
11UY0012-3 Betonarme demircisi A2-P1 ZORUNLU
11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı A1-T1 ZORUNLU
11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı A2-T1 ZORUNLU
11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı A2-T2 ZORUNLU
11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı A1-P1 ZORUNLU
11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı A2-P1 ZORUNLU
12UY0054-3 Alçı levha uygulayıcısı A1-T1 ZORUNLU
12UY0054-3 Alçı levha uygulayıcısı A2-T2 ZORUNLU
12UY0054-3 Alçı levha uygulayıcısı A1-P1 ZORUNLU
12UY0054-3 Alçı levha uygulayıcısı A2-P2 ZORUNLU
12UY0055-3 Alçı sıva uygulayıcısı A1-T1 ZORUNLU
12UY0055-3 Alçı sıva uygulayıcısı A2-T2 ZORUNLU
12UY0055-3 Alçı sıva uygulayıcısı A1-P1 ZORUNLU
12UY0055-3 Alçı sıva uygulayıcısı A2-P2 ZORUNLU
11UY0024-3 Sıvacı  A1-T1 ZORUNLU
11UY0024-3 Sıvacı A2 T2 ZORUNLU
11UY0024-3 Sıvacı A1 P1 ZORUNLU
11UY0024-3 Sıvacı A2 P2 ZORUNLU
11UY0023-3 İnşaat boyacısı A1 T1 ZORUNLU
11UY0023-3 İnşaat boyacısı A2 T2 ZORUNLU
11UY0023-3 İnşaat boyacısı A1 P1 ZORUNLU
11UY0023-3 İnşaat boyacısı A2 P2 ZORUNLU
12UY0057-3 Isı yalıtımcı A1 T1 ZORUNLU
12UY0057-3 Isı yalıtımcı A2 T2 ZORUNLU
12UY0057-3 Isı yalıtımcı A1 P1 ZORUNLU
12UY0057-3 Isı yalıtımcı A2 P2 ZORUNLU
12UY0056-3 İskele kurulum elemanı A1 T1 ZORUNLU
12UY0056-3 İskele kurulum elemanı A2 T1 ZORUNLU
12UY0056-3 İskele kurulum elemanı A1 P1 ZORUNLU
12UY0056-3 İskele kurulum elemanı A2 P1 ZORUNLU
12UY0051-3 Seramik karo kaplamacısı A1 T1 ZORUNLU
12UY0051-3 Seramik karo kaplamacısı A2 T2 ZORUNLU
12UY0051-3 Seramik karo kaplamacısı A1 P1 ZORUNLU
12UY0051-3 Seramik karo kaplamacısı A2 P2 ZORUNLU
12UY0048-3 Duvarcı A1 T1 ZORUNLU
12UY0048-3 Duvarcı A2 T2 ZORUNLU
12UY0048-3 Duvarcı A1 P1 ZORUNLU
12UY0048-3 Duvarcı A2 P2 ZORUNLU
11UY0010-3 Çelik kaynakçıA1 T1 ZORUNLU
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B1 A2-T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B1 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B2 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B2 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B3 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B3 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B4 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B4 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B5 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B5 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B6 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B6 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B7 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B7 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B8 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı b8 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B9 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B9 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B10 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B10 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B11 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B11 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B12 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B12 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B13 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B13 A2 P1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B14 A2 T1 SEÇMELİ
11UY0010-3 Çelik kaynakçısı B14 A2 P1 SEÇMELİ

 

.İlk belgelendirme başvurusunda bulundu iseniz, yukarıda belirtilmiş tüm birim sınavlarına,
· Birim tamamlama başvurusunda bulundu iseniz, daha önce başarısız olduğunuz birim sınavlarına,
· Yeniden belgelendirme başvurusunda bulundu iseniz ilgili Ulusal Yeterlilik ’in Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi şartlarına göre;

10.2  Sınav hazırlığı ve değerlendirmesinde görev alanlar, MYK ve TÜRKAK rehberlerinde belirtilen sınav değerlendirici ve karar verici kriterlerini sağlayan  kişilerden oluşur.

10.3 Sınavlarda, MYK tarafından onaylı ve Program Komitesi Teorik ve/veya Performans Sınav kriterlerini cevaplandırmanız ve/veya uygulamanız istenir.

10.4 Birim tamamlama başvurusunda bulunmuş adayın, bir diğer ‘Yetkilendirilmiş Kuruluş’ dan başarılı olduğu birim sınavları var ise, adaydan ve/veya kuruluştan, Ulusal Yeterlilik’ e uygun bir değerlendirmeye tabi tutulduğunun kanıtları istenir.

 1. Teorik Test Sınavları

11.1 Adayın, teorik mesleki bilgisinin ve alt yapısının ölçüldüğü sınavlardır.

11.2 Adaylardan çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı evet hayır cevaplarını içeren test sorularını cevaplamaları beklenir.

11.3 Sorular eşit puanlı olup doğru cevap sayısı esas alınır, yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.

 1. Performans (Uygulama) Sınavları

Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamaların benzeri uygulamalarla mesleki becerisinin ölçüldüğü sınavlardır.

 1. Sınavların Uygulanması ve Planlaması

13.1 İlk başvuruda, teorik ve performansa dayalı sınavlar toplamda, bir tam ve/veya bir yarım gün sürecek şekilde planlanır.

13.2  Sınav bilgileri, tarih ve saatleriniz, sınav tarihinden en geç 5 gün önce adaya telefon yada SMS yoluyla bildirilir. İşverenleri tarafından topluca başvuruda bulunulan adaylar için işverene ayrıca bildirilir.

13.3 Adaya bildirilen tarihi takiben 5 gün içerisinde geri bildirimde bulunan adayın, sınav planına ilişkin değişiklik talebi değerlendirilir. Denizada Eğitim Belgelendirme imkanları dahilinde sınav planında değişiklik yapılabilir.

14.Genel Sınav Kuralları

 • Adaylar Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet, pasaport) hazır bulundurmalıdırlar.
 • Adaylar sınavların başlamasından itibaren salonu ilk 15 dakika içerisinde terk edemezler.
 • Sınav başlama saatinden 15 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmaz.
 • Mülakat sınavlarında bütün adayların sınavı bitmeden adaylar dışarı çıkamaz.
 • Adaylar Sınav değerlendirici tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
 • Adaylar aksi ulusal yeterlilikte belirtilmedikçe sınavlarda iletişim araçları (cep telefonu tablet vb.) hesap araçları (hesap makinesi bilgisayar vb.) kullanamazlar.
 • Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
 • Sadece Sınav değerlendiricinin dağıttığı kâğıtlara/formlara cevaplarını yazabileceklerdir, başka kâğıt kullanmaları yasaktır.
 • Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.
 • Adayların Sınav değerlendirici ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınavı erteleyerek başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
 • Sınavlarda tütün, tütün ürünleri alkol uyuşturucu maddelerin kullanımı yasaktır.
 • Sınav alanına delici kesici veya ateşli silah ve aletlerle girmek yasaktır.
 • Adayların engellilik durumu varsa buna göre tedbir alınır.
 • Sınav görevlisinden herhangi bir konuda açıklama istenebilir; ancak sınav görevlisi açıklamayı tüm adayların duyabileceği bir sesle yapar. İstenen açıklama, herhangi bir sınav sorusuna cevap niteliği taşımamalıdır.
 1. Sınav veya Soru İptali

15.1 Sınav esnasında sınav iptalini gerektirecek elektrik kesintisi, kopya-hile teşebbüsü vb. durumlara engel olacak tedbirler, sınav değerlendirici ve sınav asistanı tarafından alınır. Mücbir sebeplerle sınav iptali durumunda, yeni bir sınav planı ile adaylara yeniden sınava girme hakkı tanınır.

15.2 Sınav esnasında kopya-hile teşebbüsünde bulunan adayın sınavı, sınav değerlendirici tarafından sonlandırılır. Aday, durum hakkında Şikâyet ve İtiraz Formu’ nu doldurma hakkına sahiptir.

15.3 Sınav değerlendirici karar verici veya belgelendirme müdürü tarafından toplu kopya çekme veya sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun oluşması durumunda tüm adaylar için sınav iptal kararı verilir.

15.4 Sınav gerçekleştikten sonra, tespit edilen bir uygunsuzluk veya usulsüzlük durumunda, ilgili adayın/adayların sınavı ya da tüm sınav iptal edilebilir. Hakkında usulsüzlük tespit edilmemiş adaylara yeni bir sınav planı ile yeniden sınava girme hakkı tanınır.

15.5 Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptali durumunda, adaylar bilgilendirilir, yeni sınav planı adaya ve ilgili personele iletilir. Merkez kaynaklı, sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir hakkını kaybetmez.

15.6 Sınav sırasında veya sonrasında iptal edilmiş sorular ve/veya uygulamalar değerlendirme dışı tutulur.

 1. Belge Kullanım Hakkı ve Şartları

16.1 Adayın, belge almaya hak kazanabilmesi için, Ulusal Yeterlilik’de belirlenmiş Ölçme ve Değerlendirme şartları gereği sınava alındığı tüm birimlerden(A1, A2….., B1, B2….) başarılı olması gerekir.

16.2 Başarılı olanlara TÜRKAK, MYK ve Denizada Eğitim Belgelendirme logolu MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
16.3 Adaya belgeleri, MYK’ nın ön gördüğü süre içerisinde, Belge Teslim formu ile imza karşılığı teslim edilir.

16.4 Belgeler, ilgili Ulusal Yeterlilik’ lerde belirlenen süreler içerisinde geçerli olur.

16.5 Belgeler almaya hak kazanmış adaylar ile Denizada Eğitim Belgelendirme Belge logo Kullanım Sözleşmesi imzalanması zorunludur. Denizada Eğitim Belgelendirme web sayfası üzerinden Belge logo Sözleşmesi metnine ulaşılabilir.

 1. Belge Askıya Alma ve iptal

17.1 Belgenin askıya alınması

 • Belgelendirilmiş belge sahibinin belgeyi belge logo kullanım sözleşmesi veya belge sahibi belgelendirme başvuru formundaki yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda belge askı veya iptal işlemi gerçekleştirilir.
 • Belge sahibi hakkında bildirilen hizmet alıcıların veya işverenlerin veya diğer kişilerin şikayetlerinin Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü’ ne göre değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması.
 • Belge sahibinin Belge logo Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının ve MYK, TÜRKAK ve Merkez logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi,
 • Belge sahibinin, ara gözetimde gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları Merkez’e getirmemesi,

17.2 Belgenin iptali

 • Belgelendirilen kişinin kendi isteği
 • Belge sahibinin belge ve eklerinde tahrifat yapması
 • Belge sahibinin verdiği bilgilerin eksik veya kasıtlı olarak yanlış verilmesi
 • Belgenin kötüye kullanımının tespiti
 • Askı süresinin bitimine kadar yeterli kanıtların ve bilgilerin sunulamaması
 • Mesleki yeterlilik yönetmeliklerinde yapılan revizyon veya değişikliklerde belge sahibinin durumunun bu değişiklikleri karşılamaması
 • Belgenin geçerlilik süresinde belge sahibinin ulusal yeterlilik şartlarını yitirdiğinin tespiti
 • Belgenin askıya alındığı dönemde gerekli kanıt ve belgelerin 15 iş günü içinde Denizada Eğitim Belgelendirme teslim edilememesi
 • Belgesi iptal edilen kişi, on iş günü içerisinde belgenin aslını Denizada Eğitim Belgelendirme iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir
 • Yazılı uyarı yapıldığı halde, askıya alınan ya da iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

 

 1. Yeniden Belgelendirme

18.1 ”MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen süre boyunca geçerlidir.

18.2 Yeniden belgelendirme faaliyeti için, ilgili Ulusal Yeterlilik’ in Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi (15)  şartları esas alınır. (madde 4.1 b’ de MYK tarafından yayınlanmış resmi Ulusal Yeterlilik’ lere link verilmiştir)

18.3 Çelik Kaynakçıda belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 madde 9.3 de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

* Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

*Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesini radyografik ve ultrasonik ve tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içesinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

18.4 Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 45 gün kala belge sahibi bilgilendirilerek, belge yenileme başvurusunda bulunması için davet edilir.

18.5 Belge sahibi, sahip olduğu belgeyi aynen yenileme talebinde bulunabilir.

18.6 Belge geçerliliğinin sonunda, belge sahibinin belgelendirildiği tarihten itibaren ulusal yeterliğin ön gördüğü sürede  belgelendirme kapsamında çalıştığına dair, iş akdi ve/veya fiili çalışma pozisyonu ve süresini gösterir bir belge istenir.

18.7 Çelik Kaynakçı belgesinin gözetimi 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı ve ya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması beklenir.

18.8 18 ay çalıştığını belge geçerlilik süresi dolmadan belgeleyebilen belge sahibinden, iş vereni veya bir hizmet alıcısı tarafından doldurulmuş kanıt istenir.

18.9 Belgelendirilmiş kişi gözetim takip formu ile performansı olumlu değerlendirilen ve bir uygunsuzluk tespit edilmeyen belge sahibinin belgesi, sınava gerek kalmaksızın ilgili ulusal yeterliliğin ön gördüğü süre kadar uzatılır.

18.10 İki yıl çalıştığını belge geçerlilik süresi dolmadan belgeleyemeyen veya uygunsuzluk tespit edilen belge sahibinin belgesi, ilgili Ulusal Yeterlilik’ in (15. Madde) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlardan başarılı olması şartıyla, ilgili ulusal yeterliliğin ön gördüğü süre kadar uzatılır..

18.11 Belge geçerliliğinin sonunda,belge sahibinin belgesi, Ulusal Yeterlilik’ in (15. Madde) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’nde belirlenmiş sınavlardan başarılı olması şartıyla ilgili ulusal yeterliliğin ön gördüğü süre kadar uzatılır..

18.12 Ulusal Yeterlilik’ in (15. Madde) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlara katılan ve başarısız olan belge sahibinin belgesi, belge geçerlilik süresi sonunda iptal edilir. İlk başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.

18.13 Belge sahibi belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden belgelendirme başvurusunu gerçekleştirmemiş ise belgesi iptal edilir. İlk belgelendirme başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.

18.14 Bir belge sahibi, belge askıya alınmış olsa dahi, belge geçerlilik süresi içinde yeniden belgelendirme başvurusunda bulunabilir.

18.15 Gözetim ve yeniden belgelendirme sürecine ilişkin tarihler, sonuçlar ve alınan kararlar Aday Takip formuna’ ne işlenir. Sertifika sahibine gözetim sonucuyla ilgili geri bildirimde bulunulur

 1. Şikayet ve İtiraz Hakkı

19.1 Adayların, belge sahiplerinin, işverenlerin ve üçüncü şahısların, her aşama ve durum ile ilgili şikayet ve itiraz hakkı vardır. Şikayet veya İtiraz , Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü’’nde tanımlanmış süreler içerisinde yapılmalıdır.

19.2 Denizada Eğitim Belgelendirme temin ettiği ya da web sayfasından ulaşabileceği DAB.FR.22 Şikayet Ve İtiraz Formuna doldurarak veya bir dilekçe ile itiraz ve/veya şikayetini yazılı olarak Merkez’ e ulaştırmalıdır. İtiraz veya şikayet gerekçesi net olarak ifade edilmeli, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmiş olmalıdır.

19.3 Tüm şikayet ve itirazlar, Şikayet ve İtiraz Prosedürü’ ne göre ele alınır.