Çelik Kaynakçısı Seviye 3

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı ulusal yeterliliğine göre çelik kaynakçıların sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışların ölçme, değerlendirme ve belgelendirmesi gerçekleştirilmektedir.

Açıklama

Ulusal Yeterlilik Tanımı
  Ulusal Yeterlilik Kodu : 11UY0010-3
Ulusal Yeterlilik Adı : Çelik Kaynakçısı Seviye 3
Revizyonu : 11UY0010-3/04
UY Onay Tarih ve sayısı : 21.11.2018 2018/143
 
Belgelendirme Şartları
Belge Ön Yeterlilik Şartları
Belge Geçerlilik Süreleri 3 YIL
Belgenin Verilmesi Şartları Başvuru Formunu adayın ıslak imza ile imzalamış olması,
Ödemesinin tamamlanmış olması,
Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,
Teorik sınavlardan yeter puan alması,
Performans sınavlarından yeter puan alması,
Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olması,
Yetkin sınav değerlendiricisi tarafından sınavların gerçekleştirmiş olması,
İncelemek kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmaması gerekmektedir.
Gözetim Faaliyetleri Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur
Belge Yenileme Faaliyetleri Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin
sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
Belge Askı Alma Faaliyetleri Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir. Belgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme Faaliyetleri Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belgenin iptali eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim Faaliyetleri BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMIŞ OLMAK
Başvuru Alma Ve Değerlendirme Faaliyetleri ISLAK İMZALI SINAV BAŞVURU FORMUNUN ADAY TARAFIDNAN DOLDURULMASI,ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI,
Sınav Süreleri SORU BAŞINA 1,5 DAKİKA
Sınav Bilgileri
Yeterlilik Birimleri Soru Sayısı Süre Başarı Şartı
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (Rev 3) Zorunlu 10 12 A1-T 60,
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) (Rev 3) Seçmeli 12 20 B1-T 50,
B1-P 80,
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) (Rev 3) Seçmeli 10 15 B5-T 50,
B5-P 80,
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) (Rev 3) Seçmeli 10 15 B6-T 50,
B6-P 80,
11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı(136) (Rev 3) Seçmeli 10 15 B7-T 50,
B7-P 80,
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) (Rev 3) Seçmeli 9 15 B9-T 50,
B9-P 80
Seçmeli birim başına performans sınav süresi dk 30