BELGE KULLANIMI
Denizada Eğitim Belgelendirme TS EN ISO/ICE 17024:2012 personel belgelendirme çerçevesinde verdiği belgelerin belge kullanım şartlarını ve temsil haklarını belgelendirilmiş kişilerle imzaladığı belge ve logo kullanım sözleşmesi ile güvence altına alır.
• Belge kullanımına ilişkin kurallar aşağıda verilmiştir.
• Belgelendirişmiş kişiler; hukuka bağlı doğruluk ve dürüstlük içinde kişisel bağlantıları bir kenara bırakıp ister işvereni , ister müşterisi veya çalıştığı kuruluşun tedarikçisi olsun sözleşme yaptığı ilgili tüm masraflara profesyonel iş ilişkisi içerisinde davranmakla yükümlüdür
• Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz, aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı taktirde bu kriterlere uymayarak
• Resmi talep olması durumunda belgelendirilmiş kişi hakkında belgelendirmeye esas teşkil eden bilgiler (kimlik bilgileri, başvurduğu sınava ait bilgiler, gözetim askıya alma ,itiraz öncesi ve sonrası durumu, yeniden belgelendirme sonuçları vs. DENİZADA EĞİTİM BELGELENDİRME tarafından yetkili mercilere verilir.
• Belgelendirilmiş kişi; ilgili yasal mevzuatlara, belgelendirme programı şartlarına ve DENİZ ADA BELGELENDİRME tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına aykırı davrandığının belirlenmesi durumunda belgesi askıya alınabilir veya belgesi iptal edilebilir.
Belgelendirilmiş kişi; belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda DENİZADA EĞİTİM BELGELENDİRME ye ilişkin beyanlarını kullanımını durdurmalı ve DENİZADA EĞİTİM BELGELENDİRME tarafından düzenlenen her türlü belgeyi iade etmelidir.
DENİZ ADA BELGELENDİRME LOGO/MARKA KULLANIMI
• Belge almaya hak kazanmış personellerin belgesinde marka/logo yer almaktadır.
• DENİZADA BELGELENDİRME logo/markasında herhangi bir tahribat kesinlikle yapılamaz.
• DENİZADA logosunun kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır.
• Belgelendiriliş kişilerin DENİZADA BELGELENDİRME logo/markasını kullanacağı her tür malzemeyi(kırtasiye, matbaa vb)kullanıma alınmadan önce ilgili materyallere ilişkin DENİZADA GENEL MÜDÜR veya YÖNETİM TEMSİLCİSİ onayını almalıdır.