Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 26 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (03.10.2020 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti Fondan karşılanır. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler sadece bir kez yararlanabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar, www.denizadabelgelendirme.net internet sitesinde bulunan online ön başvuru formunu doldurup veya DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ofisine gelerek de başvuru yapabilirler.
Başvuru için gerekli olan belgeler;
Aday Tarafından Doldurulmuş Başvuru Formu
Nüfus cüzdanı fotokopisi (Ehliyet vb. belgeler kabul edilmemektedir.)
Sınav Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
Sınav ücreti DENİZADA Eğitim Belgelendirme’ nin banka hesabına ad-soyad ve meslek bilgileri verilerek yatırılır.

 

MYK Belgesi Neden Önemli
MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Zorunluluk olmadığı alanlarda dahi, günümüzün iş hayatında bireylerin kendine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir.

Sertifikasyonlar, tanımı belirlenmiş bir bilgi ve beceri düzeyi için gerekli tecrübe/birikimi ölçüp değerlendiren belgeleme standartlarıdır. Yeterli niteliğe sahip olmadığı halde, ‘ben yaparım’ diyen ve ortaya koyduğu düşük ücret ya da maaş ile, yeterli niteliği bertaraf etmeye çalışan kişilerle, nitelikli işgücünü ayırt etmek için bu gereklidir.

6111 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ MYK BELGE TEŞVİKLERİ

6111 sayılı torba kanun kapsamında verilen teşviğe göre, ilgili koşulların karşılandığı durumda 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Teşvik Süreleri

18 – 29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ise 48 ay süreyle
Bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle
Aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle teşvikten yararlanabilmektedirler.

KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN BELGELENDİRME DESTEKLERİ

Çalışanına mesleki eğitim aldıran/MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağlayan KOBİ’lerin, bu faaliyetlere ilişkin maliyetleri desteklenecektir tedbiri kapsamında KOSGEB KOBİ çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırılmasında 2500TL’ye kadar destek vermektedir.