DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. ahlak ve prensiplerine, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarına uygun olarak çalışacağını taahhüt eder.

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. TS EN/ISO IEC 17024:2012 kalite yönetim sistemi çerçevesinde kendisine başvuran tüm işveren veya adayların kişisel bilgilerini gizlilik çerçevesi içerisinde 3.şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. müşterilerinin tüm bilgilerini elektronik ortamlarda güvenli bir şekilde 3 şahısların ulaşımına kapalı bir şekilde korumaktadır

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. MYK ve TÜRKAK prensipler ve kriterleri, TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardının gereği alt yapısını oluşturmuş tüm personellerini eğitmiş tarafsızlığı ve gizliliği koruyacak şekilde organizasyonunu oluşturmuştur.

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. TS EN/ISO IEC 17024:2012 kalite yönetim sistemi çerçevesinde kendisine başvuran tüm işveren veya adayları tarafsızlık ve çıkar çatışması etik kurallarına göre değerlendirir.

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. tüm personeline ve dış kaynak kullandığında gizlik ve tarafsızlık sözleşmesi imzalatarak müşterilerinin bilgi veya belgelerini güvence altına alır.

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. tüm çalışanları ekonomik siyasi veya herhangi bir sebeple baskı altında kalmalarını önlemek amacıyla her türlü tedbirler tarafımızca alınmaktadır.

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. personeli ve firma açısından tarafsızlığına gölge düşürecek durumları ortadan kaldırmak için risk analizi ve gerçekleştirilmiş değerlendirmelerin ardından gerekli önlemeler belirlenerek kalite yönetim sistemine dahil edilmiştir.

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. bağımsızlığını tarafsızlığını korumak için her yıl tarafsızlık komitesince değerlendirilir. Sağlamış olduğumuz tüm hizmetlerimiz yasal ve mevzuat ve ulusal yeterlilikler baz alınarak yürütülmektedir.

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. bağımsızlığını denetlemek amacıyla tarafsızlık komitesi oluşturmuş olup bağımsızlık kriterlerine aykırı durumların tespiti halinde ilgili kurumlara bildirme yetkisi verilerek kurumun bağımsızlığını garanti altına alınır.

DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret LTD.ŞTİ. TS EN/ISO IEC 17024:2012 standardı gereği tarafsız ve bağımsız bir yapıda faaliyetlerini sürdürmesi kuruluşumuzun sorumluluğundadır.