DENİZADA BELGELENDİRME; yönetimi  olarak İnsan kaynaklarında, ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan, eşit koşullardaki kişilere, eşit fırsat sağlayarak, ücretlendirme ve terfi ile ilgili uygulamaların,  ilgili mevzuat ile Şirket yöntemleri  ve risk yönetim yapısı ile uyumlu olarak planlanıp yönetilmesini sağlamaktır.

Ücretler, Şirket’in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir üst yönetim tarafından hazırlanır.

 

Şirketin ve çalışanlarının  performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütlerin belirlenmesi

Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

 

DENİZADA BELGELENDİRME; Çalışanlara sürekli eğitim anlayışı ile kurum kültürü yerleştirilerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanmıştır.

 

Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

 

Prim Bazları, her yıl başında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki diğer  yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

 

Şirket ve çalışanlarının özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapmak, bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilmek veya gereken düzenlemeleri sağlamak.

Bu  doğrultuda şirketin işleyişi ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamak.